Üreaz İnhibitörlü Granül Gübreler

Üreaz inhibitörü teknolojisi sayesinde toprağa yayıldıktan sonra buharlaşma kayıplarını azaltır. Üreaz inhibitörünün (NBPT) kullanımı, ürenin parçalanmasını yavaşlatır ve parçalanma işlemi sırasında sera gazlarının oluşma riskini azaltır. Üre bazlı ürünlerin uygulama oranı azaltılabilir ve azot verimliliği artırılabilir.

Ürünler


Nexur
46-0-0